Scurta prezentare a Asociatiei Medias Cetate Seculara

„ASOCIAȚIA MEDIAȘ – CETATE SECULARĂ“ (AMCS) este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, ce are ca scop promovarea activităților cultural-artistice.

Asociația desfășoară următoarele tipuri de activități (cu titlu exemplificativ):

– promovarea muzicii folk și a poeziei;

– relansarea festivalului național de muzică folk “Mediaș Cetate-Seculară”;

– promovarea valorilor culturale, artistice, morale și a tradițiilor populare românesti și universale;

– încurajarea acțiunilor de cooperare culturală;

– acțiuni de educare a tinerilor prin artă și cultură, organizarea de cursuri, colocvii și alte manifestări de profil;

– identificarea talentelor locale în domeniul cultural (literatură, muzică, artă) şi prestarea serviciilor de lobby în vederea promovării acestora;

– organizarea de programe de instruire în domeniul muzical (cursuri de inițiere în folosirea unor instrumente muzicale);

– organizarea de evenimente cultural-artistice ;

– organizarea de evenimente artistice cu scop caritabil;

– colaborarea cu diverse persoane fizice, autorităţi locale, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, ne-guvernamentale din ţară şi din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun,

– iniţierea şi derularea unor programe vizând sprijinirea activităţilor instituţiilor administraţiei publice locale.

Nucleul Asociației este constituit din 7 membrii fondatori, cărora li s-au alăturat, până în prezent, 3 membrii asociați, cu toții oameni talentați, iubitori de artă, muzică, literatură, oameni cu mult suflet și cu inițiativă în promovarea activităților cultural-artistice locale.

Asociația își desfășoară activitatea în colaborare și beneficiind de tot spijinul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret din cadrul Primăriei Mediaș.

Fisa de inscriere in asociatie (daca doresti sa te inscrii in organizatia noastra te rugam sa ne contactezi)